Zemní plyn všude kolem nás

Zemní plyn je vlastně velmi čisté a bezpečné palivo, v základní podobě jde o hořlavou látku bez zápachu a barvy. Pokud zemní plyn spalujeme, uniká do vzduchu jen naprosté minimum škodlivin, pokud tedy bereme v potaz fosilní paliva jako taková. Zemní plyn využíváme nejen v domácnostech, ale také při vytápění nejrůznějších objektů a ve stlačené formě se v moderní době používá i jako pohon motorových vozidel (LPG – tj. jeho zkapalněná podoba, CNG tj. jeho stlačená podoba).

Ač se nám to možná vůbec nezdá, zemní plyn je nadmíru ekologický. Spaliny totiž neobsahují žádné oxidy síry nebo jiné škodlivé látky. Na rozdíl od benzínu či nafty produkuje jen minimum škodlivých exhalací. A jako by toho nebylo snad ještě málo, musíme plyn pochválit ještě v jednom ohledu. Je totiž nejšetrnější ze všech obnovitelných zdrojů. Ano, čtete správně. Plyn patří na rozdíl od ropy mezi obnovitelné zdroje. Nemusí se nijak zdlouhavě upravovat, a proto nepatří mezi zrovna finančně nákladné komodity. V neposlední řadě je pak ve srovnání s jinými fosilními palivy vysoce výhřevný.

Ve svých prvopočátcích byl zemní plyn používán hlavně k veřejnému osvětlení, v současné době je nezbytný pro naše domácnosti a prim začíná hrát i v silniční dopravě. Ti, kteří zemní plyn nazvai palivem jednadvacátého století, mají rozhodně svým způsobem pravdu.

Složení zemního plynu je následující. Minimálně 98 procent tvoří CH4, tedy metan. To je vůbec nejjednodušší uhlovodík, je lehčí než vzduch a vzniká hlavně z produkce živých organismů. Využívá se samozřejmě hlavně v energetice a je v mikroskopickém množství zastoupen i v atmosféře. Zemní plyn dále obsahuje přibližně jedno procento vyšších uhlovodíků. Zhruba 0,1 procenta pak tvoří oxid uhličitý a zbylý, takřka již mikroskopický podíl, zahrnuje obsah dusíku a síry.

Aby byla zvýšena bezpečnost používání zemního plynu, přidává se do něj při jeho distribuci několik zapáchajících plynů (proces takzvané odorizace), aby již pouhým čichem bylo možné zjistit jeho vysokou koncentraci ve vzduchu. Zabraňuje se tím tomu, aby se jeho koncoví uživatelé v domácnostech nešťastnou náhodou udusili nebo tomu, aby v nevětraných podzemních garážích docházelo k pravidelným silným výbuchům a případně i ztrátám na životech.

 

Napsat komentář