Zemní plyn versus ekologie

Zemní plyn a ekologie je v současném světě často diskutované slovní spojení. Zemní plyn je totiž i přes to, že je netoxický, stále jen jedním z řady fosilních paliv a jeho využívání je tedy poměrně nehospodárné, v současnosti ale tvoří obnovitelné zdroje energie jen minimální část spotřeby energií.

Zemní plyn je však i přesto poměrně ekologický. Plynovody potřebné pro jeho transport na větší vzdálenost totiž zaberou jen minimum půdy a většinou je možné po výstavbě opět např. pěstovat v dané lokalitě nejrůznější zemědělské plodiny. Kromě toho, plynovody se nacházejí hluboko v zemi a nenarušují ráz krajiny (pokud nepočítáme s alternativou možného výbuchu, ale to není příliš pravděpodobná varianta budoucího vývoje).

A to stále není všechno, ve srovnání s takovým uhlím nebo benzínem či naftou při spalování zemního plynu vzniká naprosté minimum škodlivých exhalací. Jediným znepokojivým faktorem při využívání plynu je vznik oxidů dusíku, tento druh emisí ale lze výrazně potlačit například konstrukční úpravou hořáků na našich spotřebičích.

Spalováním zemního plynu vzniká pochopitelně i CO2 (oxid uhličitý), který podle klimatologů přispívá ke skleníkovému efektu. Ovšem pozor, pokud srovnáme zemní plyn s některými tuhými palivy, jeho spalováním vzniká až o polovinu méně emisí. Takže i v tomto směru jde o poměrně velmi hospodárné palivo.

I přes tyto značné výhody nejsou bohužel zásoby zemního plynu nekonečné a naše společnost se bude muset v horizontu několika příštích desetiletí přeorientovat na jiné surovinové zdroje, ideální by bylo získávat energii z některých obnovitelných zdrojů. To je ale spíše rajská hudba budoucnosti…

Zemní plyn je ale užitečný například i v automobilové dopravě. Jeho stlačená forma (LPG) se používá jako efektivní palivo. Je totiž velmi ekonomické (pokud si propočteme spotřebu LPG a porovnáme s ostatními fosilními palivy, jako je například benzín, vyjde LPG jako jasný vítěz) a kromě toho poškozuje životní prostředí o poznání méně. Přebudovat motor našeho auta například z benzínového na ten spotřebovávající pro svůj provoz LPG není navíc tak finančně náročné, abychom o tom nemuseli alespoň uvažovat a čerpací stanice nabízející i LPG rostou doslova jako houby po dešti. 

Napsat komentář