Zemní plyn jako alternativní palivo pro Vaše vozidlo

CNG neboli Compressed Natural Gas znamená vlastně zkratku pro stlačený zemní plyn, který se používá jako moderní a ekologické palivo pro motorová vozidla, kde se stává postupem doby konkurencí benzínu nebo motorové naftě.

CNG je zemním plynem, který obsahuje velké množství metanu (CH4). Jedná se o hořlavou, nejedovatou a výbušnou látku, bez barvy a zápachu.

Kromě jiného, cena CNG je o něco nižší než cena paliv typických pro minulé století, přitom se zemní plyn jako palivo do automobilů používá již takřka osmdesát let, v minulosti ale bránila omezenost jeho zdrojů širšímu společenskému využití. Historicky první vozidla také nejezdila na naftu nebo benzín, pohonem jim totiž byl plyn.

Pokud si pořídíme automobil „jezdící“ na CNG, určitě se nemusíme bát, že bychom neměli kde natankovat palivo. V tuzemsku totiž najdeme více než čtyřicet stanic, v rámci celé Evropy jich je už v současnosti více než tři tisíce.

CNG má nespornou výhodu nejen v tom, že dokáže významně uspořit naše náklady na jízdu automobilem, je totiž i značně ekologickým palivem, které je zároveň velmi bezpečné. Přitom jsou automobily pojízdné skrze CNG v Čechách spíše Popelkou, počátkem roku 2011 jich po tuzemských silnicích jezdilo jen něco málo přes dva tisíce. Ve světě počet takových vozidel dosahuje třinácti milionů, v Evropě samotné zhruba půl druhého milionu (polovina z tohoto počtu – věřte nebo ne – pouze v rámci Itálie).

V České republice ale podíl vozů jezdících na CNG výrazně narůstá, oproti roku 2004, kdy brázdilo české silnice jen asi 250 vozidel, je tento počet v současnosti mnohem vyšší.

CNG se často používá i jako palivo v rámci autobusové dopravy, se kterou se začalo v roce 1989 v Praze, s projektem samotným se začalo o osm let dříve.

Musíme také rozlišovat CNG a LPG. Jde sice možná o částečně podobné druhy paliv, rozhodně ale nemůžeme a nesmíme CNG a LPG zaměnit. Pokud bychom totiž použili CNG do vozidla s pohonem na LPG, můžeme se dočkat nepříliš příjemné havárie. CNG má totiž několikanásobně vyšší tlak než LPG, je totiž lehčí než vzduch. LPG (tedy kapalný propan-butan) je naopak těžší než vzduch, což je zásadní rozdíl.

Při parkování vozidel jezdících na CNG musíme dát i pozor na to, aby byla garáž dostatečně odvětrávaná, jinak hrozí výbuch.

Napsat komentář