Přeprava a distribuce zemního plynu

Přeprava samotného zemního plynu je vysoce nákladná a nebezpečná záležitost. Probíhá totiž na takřka nepředstavitelné dálky, například pokud vezmeme v potaz zemní plyn dodávaný z Ruské federace na naše území, někde jsou tyto vzdálenosti ještě o něco delší. Co tedy můžeme vlastně říct o této dálkové přepravě?

Zemní plyn můžeme po úpravě (sušení, zbavování prachu, odstranění vyšších uhlovodíků a tak podobně) distribuovat jednak pomocí potrubí, jednak ve zkapalněném stavu pomocí tankerů. Zbavit zemní plyn vody nebo sirných látek je rovněž velmi důležité, potrubí pak může při přepravě díky vysoké vlhkosti korodovat nebo se dokonce ucpat, což může dovést potrubí až k výbuchu. Zvolená technologie samotného čištění je obvykle přímo odvislá od složení plynu.

V Evropě dnes najdeme poměrně hustou síť plynovodů, které jsou vedeny nejen na souši, ale také po mořském dně. Bez takového využití vodní plochy by se totiž zemní plyn jen těžko dostával z nalezišť například v severní části Afriky.

Potrubní přeprava je v rámci Evropy zdaleka nejrozšířenější a neustále jsou ve výstavbě potrubí nová, průměr takových plynovodů často přesahuje jeden metr.

Přepravními tankery se transportuje plyn na velké vzdálenosti. Samotný proces zkapalnění probíhající v takzvané zkapalňovací stanici, pomůže výrazně snížit objem zemního plynu, někdy až šestsetinásobně a je tak možné snadno obrovské množství zemního plynu přepravovat pomocí poměrně malého tankeru. Zkapalněný zemní plyn je častěji znám pod zkratkou LPG a využívá se hlavně jako pohonná hmota pro některé specializované druh automobilů. Do Evropy se dostává hlavně z Alžírska, ale také z Austrálie.

Pomocí následné vnitrostátní přepravy je pak zemní plyn dodáván koncovým uživatelům, tedy nejrůznějším odběratelským firmám a hlavně domácnostem. Díky takzvaným vysokotlakým plynovodům je zemní plyn rozdělován do jednotlivých obcí, které pomocí svých regulačních stanic upravují tlak plynu. Tyto rozvody, které rozdělují zemní plyn dále, jsou buď nízkotlaké nebo středotlaké. Nízkotlaké se hodí zejména pro domácnosti, kde se používají pouze plynové spotřebiče, středotlaké pak mají vyšší kapacitu a jejich síť je pružnější, hodí se tak do velkých provozoven.

 

 

Napsat komentář