Jak spočítat spotřebu plynu domácnosti?

Výdaje za plyn neustále rostou, rok od roku vidíme na složenkách stále vyšší a vyšší sumy. Jak ušetřit? Především si musíme lépe hlídat naši spotřebu energií, evidencí celkové spotřeby plynu v domácnosti můžeme hospodařit mnohem efektivněji. Jak tedy spočítat naši celkovou spotřebu plynu?

Portál internetovyporadce.cz doporučuje následující postup: Spotřebu plynu si plynárna účtuje v takzvaných megawatthodinách (MWh), ale náš domácí plynoměr nám vše změří v metrech krychlových. Hodnotu, kterou nám ukazuje plynoměr v naší domácnosti, vynásobíme koeficientem 10,5, jenž je sice jen orientační, ale lépe to asi nepůjde. Po vynásobení počtu spotřebovaných metrů krychlových pomocí zmíněného koeficientu (jinými slovy – 100 metrů krychlových zemního plynu se rovná asi 1,05 megawatthodiny – neboli samozřejmě také 1050 kilowatthodin) dostaneme přibližný počet spotřebovaných megawatthodin. Do roku 2001 plynárny obvykle účtovaly spotřebu jen v metrech krychlových, už jedenáct let ale vídáme na fakturách plynárenských koncernů pouze počet megawatthodin.

Pokud se nechceme zdržovat s přepočtem, vězme, že přibližná cena za jeden metr krychlový zemního plynu se pohybovala alespoň v minulém roce v rozmezí od třinácti do patnácti korun českých. Pomocí přepočtu na jednotlivé megawatthodiny ale můžeme snadno na jednom papíře porovnat, jestli se pro naši domácnost vyplatí spíše používat plyn nebo přejít kompletně na elektřinu, což určitě stojí za naše zvážení, že?

Pokud chceme poměřit roční spotřebu plynu s elektřinou, obě hodnoty bychom měli najít na příslušných fakturách, nebo si je v případě potřeby spočítat pomocí kalkulačky, kterou nabízejí některé specializované internetové servery, které vám dají následně echo, jak můžete s plynem trochu šetřit. Vzhledem k tomu, že se cena plynu mění přibližně jednou za tři kalendářní měsíce, je rozhodně vhodné zjistit, jakým způsobem bychom mohli za tuto komoditu ušetřit. Pokud „protopíme“ či „provaříme“ přibližně 16 megawatthodin za rok, znamená to výdaje zhruba v rovině 25 až 30 tisíc korun (cena je odvislá například od dodavatele a nárůstu cen). Z plynoměrů se pak odečítají veškeré hodnoty zpravidla jednou ročně.

A jak snížit výdaje za spotřebu plynu? Používat tuto surovinu jen pro vaření, ohřev teplé vody může zajistit například kotel s vytápěním na uhlí nebo dřevo, pokud je to jen trochu možné, přemýšlejte určitě o této možnosti…

Napsat komentář