Jak na elektronické aukce energií?

Společnost A-TENDER s.r.o. je nezávislým subjektem s celorepublikovou působností efektivně snižujícím provozní náklady firem, státních organizací a v brzké době i domácností (o 15 – 35%). Její specializací jsou elektronické aukce (E-aukce) elektrické energie a plynu, ale v případě zájmu zprostředkují i e-aukce na telefonní služby, dopravu a jiné oblasti, jejichž snížení cen by Vám díky ušetřeným výdajům pomohlo v konkurenceschopnosti.

Žádné zálohy, žádné platby předem. Jedinou odměnou společnosti A-TENDER je určité % z Vámi ušetřené částky z energií či jiných oblastí. Pokud nic neušetříte, tak nic nezaplatíte. elektrina_zapadslunce

Jak elektronické aukce energií probíhají?

Nejprve se zmonituruje stávající stav cen energií, které jsou klientovi (firma, státní organizace) poskytnuty a stanoví se priority, kde ušetřit a za jakých podmínek. Po stanoveni priorit se zkompletují potřebné podklady (smlouvy o stávajících dodávkách energií, roční vyúčtování energií, odběrná místa apod.) a podepíší se smluvní dokumenty. Pak již nebrání nic v tom, stanovit termín e-aukce elektřiny či e-aukce plynu, zpravidla 7-14 dní od podpisu Dohody o provedení elektronické aukce.

Dalším krokem je akceptace obchodních podmínek ze strany dodavatelů energií, jež se chtějí zúčastnit elektronické aukce energií. Akceptací obchodních podmínek se zavazují především k fixaci ceny za dané období a neuplatňování sankcí za neodebrané/přečerpané množství energií. Akceptujícím dodavatelům jsou rozeslány pozvánky a elektronické klíče s loginem do aukční síně. Elektronický klíč s loginem pro vstup do aukční síně je poskytnut i klientovi jako pozorovateli.

A na řadě je samotná e-aukce energií, jež probíhá v několika kolech (testovací, zahřívací, ostré a ukončení aukce). Testovací kolo slouží k vyzkoušení obdrženého loginu dodavatelů k připojení do aukční síně. V zahřívacím kole (v den a dané hodině probíhající aukce) si dodavatelé zpravidla 10-15 minut zkouší připojení a čekají na ostré kolo. Ostré kolo trvá max. 60 minut a jednotliví dodavatelé v něm šperkují své nabídky až do úplné dokonalosti. Po ukončení aukce si klient vygeneruje reporty s celkovým průběhem aukce a úsporami, které se za pomoci aukce energií podařilo ušetřit.

Nakonec jsou do 14-ti dnů od ukončení aukce podepsány smlouvy s vítězným dodavatelem energií.

Napsat komentář