ČEZ a.s.

Společnost ČEZ a.s. (zkratka pro České energetické závody) vznikla transformací státního podniku České energetické závody během roku 1992. Tato společnost je největším výrobcem a distributorem elektřiny v České republice, tuto surovinu dodává do jisté míry i pro Polsko a většinu balkánských zemí. Jedná se o třetí největší českou firmu co do počtu pracovníků, zaměstnává totiž více než třicet tisíc lidí.

Společnost ČEZ obhospodařuje jaderné, tepelné i větrné, vodní či sluneční elektrárny na celém území ČR. Největší zisky ČEZu plynou samozřejmě z provozu jaderných elektráren Dukovany a Temelín, jistou ziskovost ale vykazuje například i vodní elektrárna Mohelno nebo větrné elektrárny Janov. Sluneční kolektory ČEZ využívá v Dukovanech, Hrušovanech a v Přelouči. Kromě elektrické energie však ČEZ dodává v menší míře českým domácnostem i zemní plyn.

ČEZ byl v uplynulých letech jednou z nejziskovějších českých společností, vede ale občasné spory s ekologickými organizacemi kvůli údajně minimální podpoře ekologičtějších zdrojů energie než například fosilních paliv.

Majoritním podílníkem ve společnosti ČEZ je v současnosti Ministerstvo financí ČR, celkový objem akcií vlastněných tímto subjektem je 70,3 procenta. Zbytek si mezi sebe dělí jiné právnické osoby (12,3%), fyzické osoby (4,3%) a správci (13,1%). Celková aktiva společnosti mají objem přes 500 miliard korun.

ČEZ začal nabízet koncovým spotřebitelům zemní plyn od roku 2009, nabídky jsou určeny pro kategorii Velkoodběratel (4200 a více megawatthodin) a Střední odběratel (600 až 4200 megawatthodin). ČEZ se v tomto ohledu zavazuje vysokou kvalitou obsluhy prostřednictvím obchodního zástupce a cenami za dodávky plynu, které mají odpovídat aktuální situaci na světových trzích.

Od června 2010 mohou se společností ČEZ uzavřít smlouvu o dodávkách plynu i jednotlivé domácnosti, které kromě standardní české koruny mohou platit i eurem. Navíc, pokud již odbíráte od ČEZu elektřinu, můžete odebírat i plyn. Taková situace pro vás bude dle slibů této společnosti cenově výrazně výhodnější, než kdybyste odebírali např. plyn od jiného dodavatele. Výhodné je to, že cena plynu uvedená ve vaší smlouvě je platná pro celý následující kalendářní rok, nemusíte se tedy strachovat, že např. kvůli cenám uhlí či ropných produktů zaplatíte v prosinci oproti lednu o poznání vyšší sumu.

 

Napsat komentář