Bezpečnostní aspekty pro odběratele zemního plynu

Odebíráte pro svou domácnost zemní plyn a bojíte se, že by mohla nastat nenadálá katastrofa? Vaše obavy jsou poměrně zbytečné, přesto existují určité bezpečnostní aspekty, kterým byste měli věnovat patřičnou pozornost, protože riziko jakékoliv nehody tu přeci jen existuje a tímto bychom jí mohli snadno a rychle předejít.

Stejně jako je v případě zdravotních trablů důležitá hlavně prevence u lékaře, musíme naše zařízení nechat pravidelně zkontrolovat, zda bez problémů pracuje. Pokud máme nějaké podezření, pozveme si domů odborníka, který všechny naše obavy prověří.

Měli bychom také zkontrolovat, zda náš plynový sporák obsahuje štempl značky CE (Communauté Européenne, neboli Evropská unie). Spotřebič s tímto označením totiž odpovídá bezpečnostním požadavkům EU.

Kvůli bezpečnosti je rovněž nutné zkontrolovat pár základních věcí, na které můžeme dohlížet i bez odborné pomoci. Nejsou hadice od spotřebičů k plynovým zásuvkám nějak ohnuty, pracují spotřebiče bez sazí a bez neobvyklého zápachu či nadměrného hluku? Je plynovodní potrubí předpisově připevněno a má jeho kryt tolik potřebné větrací otvory? Hoří všechny plameny modře? Pokud odpovíme kladně, nemusíme se obávat žádné zjevné pohromy.

Prostor, ve kterém se nachází plynové spotřebiče bychom měli pravidelně a dlouho větrat, používá se kromě toho jen na kuchyňské náležitosti, teda vaření. Ohřev místnosti pomocí plynového sporáku je nehospodárný a kromě toho i dosti nebezpečný.

Hlavní místa, kde může dojít k úniku zemního plynu jsou kromě plynoměru a domovním regulátoru zemního plynu i samotné spotřebiče (např. samotný hořák) nebo na některém mechanickém spojení domovního rozvodu zemního plynu.

Pokud se náhodou stane, že zemní plyn odkudkoliv uniká, musíme neprodleně pozhasínat všechny hořící plameny a otevřít všechna okna i dveře. Dále je nutné vypnout HUP (hlavní úzávěr plynu) a vyvarovat se manipulace s otevřeným ohněm. Pokud je to možné, nepoužíváme ani elektrické spotřebiče (v nutném případě jen telefon, číslo na němž oznamujeme únik zemního plynu je pro celou ČR je jednotné – 1239). Zemní plyn sám o sobě není jedovatý, ale při jeho nepředpisovém spalování vzniká CO (oxid uhelnatý), díky kterému se můžeme zakrátko udusit. 

Napsat komentář